Det udvendige rum og faciliteter.

På grønningen ned mod søen og i Parken ved den sydlige P-plads er der opstillet bordebænkesæt, der er til fri afbenyttelse, hvis man ønsker af indtage medbragt forplejning.

Ordensregler:

  • Vi forventer at du rydder pænt op efter dig og lægger dit affald i de opstillede affaldssække.
  • Rykker du rundt på møblerne, stiller du dem tilbage på plads efter brug.
  • Cigaretrester lægges i de opstillede betonrør.
  • Åben ild må kun forefindes på bålpladsen.
  • Der må kun spilles musik med Tørning Mølles tilladelse.
  • Toilettet i Fogedens Hus er til fri afbenyttelse, men må kun anvendes til dets formål og skal afleveres pænt og rent efter endt brug.