Guider på Tørning Mølle og Christiansdal.

Knud Kristensen

Helge Tobiasen

Else Petersen

Erik Roesgaard

Keld Hansen

Leif Nørgaard

Susanne Hansen