Donationer:

2022 Tørning Mølles Støttekreds donerede kr. 5.400 til et scenetæppe til Julemessen.
2022 Tørning Mølles Støttekreds donerede kr. 21.000 til opdatering af brandalarmen.
2022 Tørning Mølles Støttekreds donerede kr. 38.000 til en ny projektor i Laden
2022 Tørning Mølles Støttekreds donerede kr. 80.000 til udvendig maling af Møllerens Bolig og Fogedens Hus, heraf kommer de 50.000 kr. fra Østifterne doneret til Tørning Mølles Støttekreds.
2021 Tørning Mølles Støttekreds donerede kr. 19.200 til TV skærme til info.
2021 Anne Caroline Amalie Hoff's Mindelegat donerede kr. 200.000 til omlægning til grønstrøm fra egen turbine til opvarmning og elforbrug.
2020 Haderslev Kommune har doneret kr. 215.000 til at understøtte formidlingen af den særlige industri- og kulturhistoriske autencitet vankraften har været omdrejningspunkt for gennem århundreder.
2020 P. J. Schmidt-fonden har doneret kr. 97.600 til opsætning af en udvendig pylon med 2 skærme til info oplysninger.
2020 Tørning Mølles Støttekreds har doneret kr. 64.000 til modernisering af køkkenet i Møllerens Bolig.
2020 Tørning Mølles Støttekreds har doneret kr. 47.000 til nye mikrofoner og anlæg i Kultur- og Aktivitetsladen.
2019 Tørning Mølles Støttekreds donerer kr. 40.000. Tørning Mølle vælger at bruge pengene til uddannelse af guider og opsætning af digitale informationsskærme. Pengene stammer fra oprindelig fra Vojens Møntklub.
2019 Anne Caroline Amalie Hoff's Mindelegat donerede kr. 43.140 og Hammelev Sogns Borgerforening donerede 6.250 til nyt malet rækværk og bro i parken i eg samt opretning af trapperne..
2019 Anne Caroline Amalie Hoff's Mindelegat donerede kr. 19200 til videoovervågning af udvendige arealer.
2019 Lions Club Vojens har doneret kr. 3.750 til nye udvendige højtalere.
2019 Trægruppen har doneret nye pæle og skilte til opsætning ved træerne i Parken.
2018 Hedeselskabet har doneret kr. 25.000 til bordebænkesæt og vedligeholdelses udstyr. OM HEDESELSKABET.
2017 Siemens har doneret kr. 20.000 til en ny kontaktor til elanlægget på Christiansdal
2017 SE Vækstpulje donerede kr. 75.000 til renovering af elanlægget på Christiansdal.
2016 Lions Club Vojens donerede kr. 15.000 og LO kr. 5.000 til nye udvendige bænke.
2016 Sydbank donerede kr. 15.000 til reparation af turbinen.
2015 Anne Caroline Amalie Hoff's Mindelegat donerede kr. 140.000 til renovering afføderøret til turbinen.
2015 SE Vækstpuljen donerede kr. 200.000 til renovering af føderøret til turbinen.
2014 Realdania donerede kr. 250.000 til udarbejdelse af projektet "Kampen om Magten og Melet", en masterplan for udviklingen af Tørning Mølle.