Mindestuen efter møller Boysen og efterkommere.

I Møllerens Bolig findes Mindestuen for Boysen slægten. Mindestuen blev etableret på foranledning af den arv, som den sidste Boysen slægten, som ejede Tørning Mølle, Anna Caroline Amalie Hoff, efterlod til stedet.
Mindestuen kan besigtiges i åbningstiden eller i forbindelse med en guidning på Tørning Mølle.

Den sidste møllerslægt på Tørning Mølle og efterfølgende overtagelser.

I perioden frem til Tørning Borg brændte i 1597 hørte mølleri og ladegården under borgen og efterfølgende var møllen underlagt ladegården og forpagtet ud helt frem til 1766 hvor møllen udskilles og købes af møller Matthias Zöega.

Møllerfamilien Boysen har bidraget meget til Tørning Mølles historie, ikke mindst fordi familien gennem næsten 200 år ejede stedet og var aktive omkring mølledrift og udvikling af egnen.

Hans Boysen, blev født i 1754 i Hokkerup sogn, men voksede op på det adelige gods ”Grøngrøft” tæt ved gråsten.  Hans Boysen købte Tørning Mølle på en offentlig aktion i 1784 for 7.777 Daler. I 1791 blev han gift med Helene Poulsen, som var født i 1767 på Østergårds Mølle i Hoptrup sogn. Sammen fik de sønnen Asmus inden Hans Boysen, som blev betegnet som underlig, døde i 1806. Enken giftede sig igen med Jes Lautrup der ejede Christiansdal, og han stammede fra Laksemøllen i Åbenrå.

Asmus Boysen er født i 1800, og han fortsatte mølledriften, da han blev voksen. I 1833 blev han gift med Anne Kristine Schrøder, som er født i 1810 som datter af skovridder Nis Schrøder fra Ulfshus i Haderslev. De fik 5 børn.  Nr. 2 er en sønnen Nis Peter Boysen, og han blev den næste møller. Asmus Boysen døde 1883.

Nis Peter Boysen blev født i 1836, og han fik sin uddannelse i Kiel og andre steder i Tyskland. Han blev i 1862 gift med Caroline Athalie Knudsen, og hun kom fra Trøjborg Gods. Sammen fik de 6 børn, hvor af den ældste i 1906 blev den næste møller. Nis P. Boysen døde på Bakkely i Haderslev i 1925.

Den sidste rigtige møller på Tørning hedder Asmus Boysen som sin farfar, og er født i 1863. Han er uddannet ved mølleriet i Tyskland og Danmark. Han blev gift i 1906 med Muschi Aron, som er datter af en købmand fra Altona. Asmus Boysen var meget aktiv i lokalområdet. Han var medlem af Hammelev sogneråd, formand for Haderslev Bank og havde andre tillidshverv. Han døde barnløs i 1945.

Arvingerne efter Asmus Boysen blev hans bror Knud Lausten Boysen (født 1864), hans søster Anna Boysen (født 1873) samt hans søsterdatter Anne Caroline Amalie Hoff (født 1902) Det var ikke en let sag at føre Møllen videre uden mølleruddannelse, og efter få år er Anna Caroline Amalie Hoff i sagens natur alene om ansvaret på Tørning Mølle

Hun er uddannet lærerinde og rejste en del i udlandet, hvor hun bl. a. i Persien underviste danske jernbaneingeniørers børn i jernbanevogne, der fulgte med efterhånden som arbejdet skred frem. Hjem vendt til Tørning og fik hun store problemer med af få møllen til fungere rentabelt med fremmed hjælp. I 1960 solgte hun Tørning Mølle til Andreas Iversen, som brugte stedet som mølle, korntørreri og lager. En stor del af møllerimaskinerne blev fjernet for at skaffe gulvplads. Bygningerne forfaldt over tid frem til Iversen afhændede dem i 1982 til Skov og Naturstyrelsen og Vojens kommune.

I begyndelsen af 80-erne er der en masse gode kræfter, bl. a. Lions Club Vojens, der fik oprettet den Selvejende Institution Tørning Mølle, og dermed sat gang i en omfattende renovering af bygningerne. Det resulterede i, at man d. 16. august 1986 under stor bevågenhed kunne indvie stedet og festligholde det flotte resultat. Tilstede var dronning Ingrid sammen med mange inviterede gæster, herunder ikke mindst Anne Caroline Amalie Hoff.

Hun boede på det tidspunkt i hovedstadsområdet. Hun var blevet kontaktet under det store arbejde med at renovere Tørning Mølle, og hun havde lovet, at hvis det ville lykkes at få genrejst Tørning Mølle, så ville Tørning Mølle blive tilgodeset i hendes testamente. Tørning Mølle arvede 1 mill. kr. med den betingelse, at der blev etableret en mindestue for Boysenfamilien. Overskuddet fra arven, efter at mindestuen var etableret, blev lagt ind i fonden Anne Caroline Hoffs Mindelegat, hvor Tørning Mølle kan søge midler til vedligeholdelsen af Tørning Mølle. Anne Caroline Amalie Hoff døde i 1993.

Mindestuen indeholder en stor del af de møbler der har været på stedet gennem generationer af møllefamilien Boysen. Fonden sørger for pasning af familiens gravsted på Hammelev Kirkegård hvor mange fra familien, deriblandt Anne Caroline Amalie Hoff, er begravet.