De gamle radioer

I Møllerens Bolig ind ad hoveddøren og op ad trapperne til venstre finder man en radioudstilling omfattende over 200 gamle radioer fra perioden 1900 til 1980.

Udstillingen rummer radioer fra mere end 80 % af de danske fabrikker der gennem tiden har fremstillet "rørradioer". Du finder også enkelte grammofoner, båndoptagere, transistorradioer og meget andet.

Her kan man hurtigt falde i "staver", når man finder den radio man selv eller ens forældre engang har haft, inden den moderne teknologi efter radiorørene fandt indpas.

En del af radioerne spiller stadig i åbningstiderne.