Christiansdal Vandkraftværk.

Ca. 1,2 km øst for Tørning Mølle ligger Christiansdal Vandkraftanlæg (elværk), hvor Tørning Mølle i 2017 overtog det strømproducerende anlæg efter Naturstyrelsen, som dog stadig ejer bygningsmassen. Det betyder, at det i dag er Tørning Mølle der ved hjælp af en frivillig gruppe af personer drifter og vedligeholder produktionsanlægget og den indvendige del af bygningerne. Ligeledes er det Tørning Mølle der via guiderne på Tørning Mølle formidler stedets 300-årige industrihistorie. Guideture bestilles på Tørning Mølle på 7450 7450. Besøg Christiansdal Vandkraktværk se mere KLIK HER.

Fra industriens vugge over industrieventyr til elproduktion.
I 1749 etableres opdæmningen ved Tørning Mølle og Stevning Dam bliver en realitet og en forudsætning for en kontrolleret udnyttelse af vandkraften både på Tørning Mølle og på Christiansdal.
I 1772 etableres der på Christiansdal en blikfabrik hvor 6 overfaldshjul udnytter vandet der kommer fra Tørning Å, og hvor varer ind og ud fragtes på lavbundede pramme på Tørning Å og Haderslev Dam. Desværre går fabrikken konkurs efter få år.

I 1780 er næste fase i at udnytte vandkraften. Der bliver etableret lærredsvæveri, blegeanstalt og stampemølle. I 1798 kommer der en oliemølle til. Produktionen fortsætter frem til 1848 hvor treårskrigen sætter en stopper herfor.

I 1851 opstår der et glasstøberi, spejlglas- og sodafabrik, og for at forbedre udnyttelsen af vandkraften, etableres der i 1862 en kanal fra Stevning til Christiansdal, og den kanal er der også i dag. Samtidig starter man også produktionen af træcellulose. I 1870 skifter stedt ejer og man koncentrerer sig om cellulose og papirfremstilling. På dette tidspunkt er man oppe på mellem 200 og 300 ansatte. Efter at have skiftet ejer igen efter en konkurs, brænder største delen af bygningerne i 1907, og industrieventyret stopper.

I 1911 etableres et elværk med vandet fra Tørning Å. Man kunne producere 80.000 kilowatt-timer, hvilket var nok til at forsyne ½-delen af Haderslev på daværende tidspunkt. I 1920 udvider man med endnu en turbine med vand fra kanalen, og produktionen øges til 300.000 kilowatt-timer. Undervejs er begge anlæg blevet renoveret under forskellige ejere og i dag er det så Tørning Mølle der ejer, driver og vedligeholder anlæggene, ved hjælp af en gruppe pensionister på 18 frivillige, samtidig med at Tørning Mølle også drifter og laver strøm på turbinen på Tørning Mølle.