Tinghuset.

Lige øst for Pionærbroen har der helt tilbage før 1400-tallet været holdt tinge mindst en gang om ugen helt frem til 1852, hvor det blev flyttet til Tørning Kro, for i 1867 at blive flyttet til Haderslev. Til Tingstedet hørte der også et rettersted Galgebakken Lodenhøj oppe i Hammelev, som netop er blevet udgravet i 2017. Her fandt man resterne af drabsmanden Peter Hørlyk, der i 1685 slog sin svoger fra Skrydstrup Peder Lassen ihjel under en bryllupsfest. Peter Hørlyk bliver dømt til døden og bliver halshugget i 1688.

I de første mange år foregik tinghandlingerne i det fri, hvor man sidder på nogle tømmerstokke i en firkant i det fri. Først i 1536 skulle der føres protokol, så der bliver nu bygget et tinghus, hvorefter rettergangen foregik inden for, så dokumenterne ikke blev fugtige. Der findes mange spændende historier fra den tid.

I 1840-erne var der en tavlestrid mellem den tyske herredsfoged Otto Kiær, som ville have at der skulle tales tysk i retssalen, men Hans Nissen fik Christian den VIII opbakning til at der skulle tales dansk i retssalen, og der blev ophængt en tavle hvorpå der stod:

I Lov og Rettens sale
Hans løste bunden Tale
Nu skal atter klinge
Modersmål på Tinge.

Denne tekst stå på den opsatte mindesten for tingstedet.

I 1848 brænder tinghuset og tinget flyttes til Tørning Kro som lå ved Mølledammen. I 1852 flyttes tinget videre sammen med Tørning Kro til Hammelev og i 1867 forlægge tinget til Haderslev.