Bestyrelsen.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet og der afholdes 4 bestyrelsesmøder om året.

Valgte bestyrelsesmedlemmer:
Pernille Refshauge (formand for bestyrelsen) 2927 4640
Jens Thestrup Schmidt (næstformand i bestyrelsen) 4017 4035
Jens Laurids Andersen 2575 9455
Bent Boldt 5174 1461
Knud Kristensen 3060 6530
Marianne Kalb 2373 1022

Kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer:
Alex Bødiker 2144 0210
Tom G. Knudsen 4043 9567

Observatører i bestyrelsen:
Inge Gillesberg (skovridder) 4033 9995
Lennart S. Madsen (museumsinspektør) 2339 1804
Hans Ejvind Andersen (daglig leder på Tørning Mølle) 2014 7790
Malene Møller ( Service medarbejder på Tørning Mølle) 21767790

Vedtægter:  Se mere Klik her...