Tingstedet
page

Tinghuset. Lige øst for Pionærbroen har der helt tilbage før 1400-tallet været holdt tinge mindst en gang om ugen helt frem til 1852, hvor det blev flyttet til Tørning Kro, for i 1867 at blive flyttet til Haderslev. Til Tingstedet … Read More

Efter 1970
page

Den selvejende institution Herredsfoged Holms Hus. Efter udgivelsen af lektor H. V. Gregersens bog om ”Egnen omkring Vojens” i 1977, opstod der stor lokal opmærksomhed omkring Tørning. Bogens skildring af det middelalderlige Tørning og de tildragelser, der gennem tiderne er … Read More

Mølleri gennem tiderne
page

Mølledriften. Tørning Mølle er formentlig en udløber af mølledrift på stedet helt tilbage i middelalderen, hvor Tørning Len blev administreret fra borgen på Tørning Voldsted. De første sikre oplysninger om udnyttelsen af vandkraften ved møllen stammer fra 1494, da Kong … Read More

Tørning Borg
page

Tørning Borg. Det vides ikke hvornår Tørning Slot, som det også er benævnt, er bygget, men formodentlig en gang i 1200-Tallet, som en af de første og største borge på den tid. Da borgen er højt beliggende, er den i datiden … Read More

Donationer
page

Donationer: 2019 Tørning Mølles Støttekreds donerer kr. 40.000. Tørning Mølle vælger at bruge pengene til uddannelse af guider og opsætning af digitale informationsskærme. Pengene stammer fra oprindelig fra Vojens Møntklub. 2018 Hedeselskabet har doneret kr. 25.000 til bordebænkesæt og vedligeholdelses … Read More

Guider
page

Guider på Tørning Mølle og Christiansdal. Knud Kristensen Helge Tobiasen Else Petersen Erik Roesgaard Keld Hansen Leif Nørgaard Susanne Hansen Jane Stewart

Bestyrelse
page

Bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet og der afholdes 4 bestyrelsesmøder om året. Valgte bestyrelsesmedlemmer: Jens Thestrup Schmidt (formand for bestyrelsen) 4017 4035 Hans Egon Lorenzen (næstformand for bestyrelsen) 2169 1292 Bjarne P. Beck (daglig leder af Tørning Mølle) Jens Laurids Andersen … Read More

Ledelse
page

Ledelse. Daglig Leder Bjarne P. Beck Driftsleder. Hans Ejvind Andersen

Vojensvin
page

Vinkasser med Vojens Vin Tørning Mølle lancerer hvert år en ny årgang hvid og rød Vojens Vin. Overskuddet ved salg af Vojens Vinen bruges til af vedligeholde Tørning Mølle. Forhandlere af Vojens Vin: Tørning Mølle, Tørningvej 6, 6500 Vojens – … Read More

Hjertestarter
page

Hjertestarter Gå ind ad hoveddøren og hjertestarteren sidder under trappen i Fogedens Hus, der ligger ud til søen.           Hjertestarteren er tilgængelig året rundt på alle tider af døgnet.

1 5 6 7 8 9 10 11 13