Konference og mødevirksomhed
page

Du klarer indholdet af dit arrangement og vi klarer den praktiske afvikling. Erhvervsvirksomheder kan afvikle kurser og konferencer i Kultur- og  Aktivitetsladen og de øvrige lokaler der findes på Tørning Mølle. Tørning Mølle hjælper med den praktiske afvikling af arrangementet og … Read More

1 7 8 9 10