De gentager succesen – BROEN Danmark Rundt 2019 og et af stop/forplejningsstederne er på Tørning Mølle søndag den 9 juni kl. ca 9:45. 

Alle er velkommen til at komme og hilse på de mere end 30 deltagere i den ca. ½ time stoppet varer.

Initiativtagere til løbet er erhvervsmanden Flemming Bøgely og folketingspolitikeren Kristian Thulesen Dahl. De blev i august inviteret af Sund & Bælt til at tage turen op til toppen af Storebæltsbroen sammen med to af deltagerne i årets løb, lærerforeningsformanden Anders Bondo Christensen og folketingspolitikeren Jacob Mark.

De cykler for opmærksomhed til udsatte børns fritid. (se mere KLIK HER)

BROEN Danmark Rundt er et velgørenhedscykelløb, hvor en række engagerede mennesker fra erhvervsliv, politik og foreninger er med til at sætte fokus på BROENs indsats for udsatte børns fritidsaktiviteter. Samtidig er deltagerne med til at skabe opmærksomhed på udsatte børns mulighed for at have en aktiv fritid på lige fod med andre børn i positive fællesskaber med voksne rollemodeller.

Deltagerne i cykelløbet støttes af sponsorer, og pengene går til at hjælpe udsatte børn og unge til at kunne deltage i aktiviteter i deres fritid.

 

Arrangør af ovennævnte er BROEN