Historien Tørning Mølle

DSC 0099small

Tørning Mølle er formentlig en udløber af mølledrift på stedet helt tilbage i middelalderen, hvor Tørning Len blev administreret fra borgen på Tørning Voldsted.
De første sikre oplysninger om udnyttelsen af vandkraften ved møllen stammer fra 1494, da Kong Hans erhvervede Tørning Mølle.

Helt tilbage i 1200-tallet har borgen ligget der med tilhørende ladegård og bygninger. Disse er gennem alle årene blevet skiftet ud eller brændt og genopført. Borgen brændte i 1597 og er aldrig blevet genopført. Vi kender ikke de nøjagtige tidspunkter for opførelsen af alle de nuværende bygninger, men den ældste er Herredsfogedens Hus fra starten af 17-tallet, Møllerens bolig fra midten af 1700-tallet, stalden fra 1700-tallet, laden fra 1879 og den store 6 etager mølle er genopført som den ser ud i dag i 1907.

I mere end 500 år har man udnyttet de vældige kræfter i vandet, som strømmede gennem Tørning Å - nu Stevning Dam -
ned til Tørning og videre østpå til Lillebælt. 38 millioner kubikmeter pr. år eller omregnet ca. 1200 liter pr. sekund!

I 1784 købte Hans Boysen, møller fra Grøngrøft ved Gråsten, Tørning Mølle.
Hans efterkommere Asmus, Nis Peter og Asmus (søn, sønnesøn og oldesøn) videreførte møllen. Sidstnævnte døde barnløs i 1945, og indtil 1960 drev arvingerne (en bror, en søster og en niece) møllen videre.
I 1980 blev bygningerne fredet, og i 1982 købte Vojens Kommune Fogedens Bolig og Skov- og Naturstyrelsen resten af bygningerne og tilliggende jorder.
Den selvejende institution Tørning Mølle blev etableret og for et symbolsk beløb købte dsi Tørning Mølle Herredsfogedens hus af Vojens Kommune. De øvrige bygninger blev lejet på en langtidsaftale af Skov- og Naturstyrelsen, med forpligtigelsen at vedligeholde, udvikle og finde passende anvendelse for stedet med dets bygninger.

I 2016 overtog Den selejende institution Tørning Mølle de øvrige bygninger, gårdspladser og borgbanken af Skov- og Naturstyrelsen, og er dermed blevet ejere af hele komplekset Tørning Mølle.

Møllen er brændt flere gange - sidst i 1907. Der er stor forskel på den mølle, som lå her i 1800-tallet og så den store industrimølle, som møder os i dag, når vi kommer ind fra "søsiden".

Vil man have et indtryk af møllens omfang og funktion, må man ind ad døren, op ad de mange trapper, og så ned til det spændende turbineanlæg i møllens kælder. I dag ledes vandmasserne 8 meter ned til turbinerne, 2 Francis-turbiner, som stammer fra 1908 og som yder henholdsvis ca. 120 kW og ca. 60 kW.

Telefonguiden (+4599400817) klik på:

Spøgelser: I 2016 besøgte Paranormal Danmark Tørning Mølle og fandt ud af, at der om natten vandrer 2 mollersvende rundt i møllen og af der var en stuepige i møllerens bolig og redte sende hver nat. På efterfølgende links til videioptagelser kan man se bevægelser optaget:

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.