Historien Tørning Mølle

DSC 0099small

Tørning Mølle er formentlig en udløber af mølledrift på stedet helt tilbage i middelalderen, hvor Tørning Len blev administreret fra borgen på Tørning Voldsted.
De første sikre oplysninger om udnyttelsen af vandkraften ved møllen stammer fra 1494, da Kong Hans erhvervede Tørning Mølle.

I mere end 500 år har man udnyttet de vældige kræfter i vandet, som strømmede gennem Tørning Å - nu Stevning Dam -
ned til Tørning og videre østpå til Lillebælt. 38 millioner kubikmeter pr. år eller omregnet ca. 1200 liter pr. sekund!

I 1784 købte Hans Boysen, møller fra Grøngrøft ved Gråsten, Tørning Mølle.
Hans efterkommere Asmus, Nis Peter og Asmus (søn, sønnesøn og oldesøn) videreførte møllen. Sidstnævnte døde barnløs i 1945, og indtil 1960 drev arvingerne (en bror, en søster og en niece) møllen videre.
I 1980 blev bygningerne fredet, og i 1982 købte Vojens Kommune Fogedens Bolig og Skov- og Naturstyrelsen resten af bygningerne og tilliggende jorder.
Den selvejende institution Tørning Mølle blev etableret og for et symbolsk beløb købte dsi Tørning Mølle Herredsfogedens hus af Vojens Kommune. De øvrige bygninger blev lejet på en langtidsaftale af Skov- og Naturstyrelsen, med forpligtigelsen at vedligeholde, udvikle og finde passende anvendelse for stedet med dets bygninger.

Møllen er brændt flere gange - sidst i 1907. Der er stor forskel på den mølle, som lå her i 1800-tallet og så den store industrimølle, som møder os i dag, når vi kommer ind fra "søsiden".

Vil man have et indtryk af møllens omfang og funktion, må man ind ad døren, op ad de mange trapper, og så ned til det spændende turbineanlæg i møllens kælder. I dag ledes vandmasserne 8 meter ned til turbinerne, 2 Francis-turbiner, som stammer fra 1908 og som yder henholdsvis ca. 120 kW og ca. 60 kW.

Telefonguiden klik på:
Copyright © 2013. All Rights Reserved.