Bestyrelsen

Udklip TMBestyrelsesarbejdet er ulønnet og der afholdes 4 bestyrelsesmøder på årsbasis.
 
 
 
 
 
 
 
Valgte bestyrelsesmedlemmer:
Rita Juhl (formand for bestyrelsen) 2145 2255
Hans Egon Lorenzen (næstformand for bestyrelsen) 2169 1292
Bjarne P. Beck (daglig leder af Tørning Mølle)
Jens Laurids Andersen 2575 9455
Bent Boldt 5174 1461
Knud Kristensen 30606530
Bent Skov Andersen 2121 9329
 
Kommunalt udpegede betyrelsesmedlemmer:
Hans Henrik Knudsen 2330 9543
Peter Müller 2327 0386
 
Observatører i bestyrelsen:
Inge Gillesberg (skovridder) 4033 9995
Lennart S. Madsen (museumsinspektør) 2339 1804
Hans Ejvind Andersen (driftsleder på Tørning Mølle)
 
Vedtægter:  Se mere klik FUNDATS.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.