Bygningerne på Tørning Mølle

01TM 83 I slutningen af 1970'serne var der nogle medlemmer af Lions Club Vojens der fik øjnene åbne for, at der i Tørning lå en mølle, Tørning Mølle der med omgivelser var ved at forfalde, og at der måtte gøres noget, hvis ikke disse bygninger skulle lide samme skæbne, som en meget smuk gård, Billund Gård nord for Vojens, gjorde nogle år før. Den var blevet fjernet fra jordens overflade for at gøre plads for et stort boligområde. 05udskift tag 03
02astald lade
 
02stald lade
 
03møllerens hus
04Fogedens hus
14 Dr Ingrid
11 lade indv 2
16 Indv 2009
I 70'serne var det trange tider for møllen og der var ikke penge til vedligeholdelse, så møllen var begyndt at forfalde. 
I 1976 tog Lions Club Vojens sammen med andre interesserede initiativ til at sikre bevaringen og at frede Tørning Mølle.
I starten af 80'serne købte Vojens Kommune Herredsfoged Holms Hus. "Den selvejende institution Herredsfoged Holms Hus" købte ejendommen for et symbolsk beløb af Vojens Kommune med forpligtigelsen at restaurere og vedligeholde Herredsfoged Holms Hus.
Samtidig købte Skov og Naturstyrelsen den resterende del af Tørning Mølle. "Dsi Herredsfoged Holms Hus" blev 2.2.1982 ændret til Dsi Tørning Mølle, og der blev lavet en langtidsaftale med Skov og Naturstyrelsen om leje af de øvrige bygningerne med forpligtigelsen til at udvikle, vedligeholde og finde passende anvendelse for hele bygningskomplekset. Dsi Tørning Mølle står nu i de kommende år for restaureringen og finde passende anvendelse til stedet. Fonde søge, donationer modtages, amt og kommune bakker op, der etableres beskæftigelsesprojekter i forbindelse med restaureringen, og ikke mindst hjælper mange frivillige til, herunder også Lions Club Vojens. Sønderjyllands Amt restaurerer klimaskærmen og lejer Staldbygningen og Laden til Vognsamlingen og Vojens Kommune lejer Møllerens Bolig der gennemrestaureres til naturskole. I Herredsfoged Holms Hus, der gennemrestaureres, indrettes i stueetagen infocenter i den ene halvdel og bolig for en opsynsmand i den anden halvdel. Møllen, hvor klimaskærmen restaureres, anvendes til forskellige arrangementer og udstillinger.
I 1986 en den "første" restaurering til ende bragt og d. 16. august 1986 indvier Dronning Ingrid det hele under stor festivitas.
I 1995 starter arbejdet med at få tilladelse til at gennemrestaurere stal og lade. I 1999 starter selve arbejdet i forbindelse med et beskæftigelsesprojekt, der løber frem til 1995. Efterfølgendende færdiggør professionelle arbejdet. Midlerne til denne restaurering kommer fra EU, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Lokale og Anlægsfonden, og ikke mindst fra Vojens og Ny Haderslev Kommune. I starten af 2009 kunne Kultur- og Aktivitetsladen, som stald og lade nu benævnes, indvies.
Restaurering af Møllen, parken, køkkenhaven, infrastruktur og hestestalden resterer endnu. 
I 2016 har Den selvejende institution overtaget de resterende bygninger, gårdspladser og borgbanken af Skov- og Naturstryrelsen, og ejer dermed hele komplekset Tørning Mølle.
06TM fra Nord
07Fogd vinter
08Hulvej vint
09TM nord vint
15 Dr Ingrid 2
13 lade udv
17 gårdsplads
 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.